Recyklácia odpadov

Túto sekciu pripravujeme * Zatiaľ si môžete pozrieť prehľad výrobkov *


Riečne kamenivo drvené

Riečne kamenivo je najvhodnejšie do betónov a betónových zmesí. * Ich hlavná výhoda je pevnosť a odolnosť. * 

Riečna 0/4

Riečne kamenivo drvené, prané. Vhodné hlavne do betónových poterov a na tenké betónové vrstvy. Prípadne obsypy.

Riečna 4/8

Riečne kamenivo drvené, prané. Vhodné na betón v kombinácii s 0/4. Alebo pod dlažby prípadne ako jemná drenážna vrstva.

Riečna 8/16

Riečne kamenivo drvené, prané. Vhodné na betón v kombinácii s 0/4. Alebo pod dlažby prípadne ako drenážna vrstva.

Riečna 0/8

Riečne kamenivo drvené, prané. Vhodné do betónu, zalievanie debniacich tvárnic, osádzanie betónových obrubníkov.

Riečna 0/16

Riečne kamenivo drvené, prané. Vhodné na betón, betónové platne. Betónovanie prekladov a pevnostných betónov, plotov.

Riečna 16/32

Riečne kamenivo drvené, prané. Najvhodnejšie ako drenážna vrstva a obsyp okolo domov, stavieb a odvodnenia.


Recyklované kamenivo

Recyklované betóny alebo tehlové zmesy dokážu často nahradiť aj primárny materiál. * Ich hlavná výhoda je nižšia cena . . * 

Recyklát 0/4

* Recyklovaný betón * Vhodný pod dlažby kde je potrebná tenká vrstva tiež na obsypy katalizácie, káblov, rôzne druhy prípojok. Vysoká pevnosť !

Recyklát 4/8

* Recyklovaný betón * Vhodný pod zámkové dlažby, terasy, parkoviská. Tiež vhodný na obsypy katalizácie, káblov, rôzne druhy prípojok. Vysoká pevnosť !

Recyklát 8/16

* Recyklovaný betón * Vhodný pod zámkové dlažby, terasy, parkoviská. Tiež vhodný na obsypy katalizácie, káblov, rôzne druhy prípojok. Vysoká pevnosť ! ​

Recyklát 16/32

* Recyklovaný betón * Ako podkladová alebo základná vrstva pod parkoviská, zámkové dlažby a podobne. Tiež vhodná na cesty a drenáže. Vysoká pevnosť ! Certifikované !

Recyklát 0/32

* Recyklovaný betón * Vhodný na hutnenie, pod základové dosky. Ako aj podkladová vrstva pod parkoviská, zámkové dlažby a podobne. Tiež vhodná na cesty. Vysoká pevnosť ! Certifikované !

Recyklát 0/63

* Recyklovaný betón * Vhodný na hutnenie, pod základové dosky. Ako aj podkladová vrstva pod parkoviská, zámkové dlažby a podobne. Tiež vhodná na cesty. Vysoká pevnosť ! Certifikované !

Recyklát 0/16

* Recyklovaná tehla * Vhodná hlavne na obsypy prípojok . kanalizácie, káblov, pod šachty a podobne. ! VEĽMI NÍZKA CENA ! Certifikované !

Recyklát 16/63

* Recyklovaná tehla * Vhodná hlavne na podkladové vrstvy pod chodníky dlažby a pod cesty. ! VEĽMI NÍZKA CENA ! Certifikované !

Recyklát 0/63

* Recyklovaná tehla * Vhodná hlavne na podkladové vrstvy pod chodníky dlažby a pod cesty. ! VEĽMI NÍZKA CENA ! Certifikované !


Ostatné piesky a kamenivo

Piesok žltý

Piesok žltý maltový. Jemný stavebný piesok používaný do malty a jemné murárske práce. Tiež vhodný do pieskoviska.

Dunajský 16/22

Dunajský kameň, praný okrúhly. Často sa používa do záhrad ako dekoračný kameň alebo ako kameň na ploché strechy.

Vápenec 16/32

Vhodný hlavne pod dlažby prípadne pod cesty. Kvalitatívne rovnaká ale drahšia verzia od recyklovaného ​betónu.

Kameň veľký

Veľké kusy kameňov vhodné do skaliek. Riečne kamene.

Zemina osiatá

Zemina preosievaná vhodná hlavne pod trávniky a skalky do záhrady. Používa sa hlavne ako finálna vrstva v sadových úpravách.

Vápenec 0/4

Vápenec 0/4 vhodný hlavne ako obsyp prípojok alebo ako tenká vrstva pod dlažby a podobne. Drahšia verzia od recyklovanej betónovej 0/4, tehlovej 0/16